EFRROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

EFRROW

Operacja pn. „ Rozwój firmy Bar Restauracja „U CHŁOPA” poprzez wykonanie robót budowlano-wykończeniowych oraz zakup wyposażenia (w tym rekreacyjnego) dla obiektu restauracyjno-hotelowego w Hrubieszowie ‟ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziała nia poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: p odniesienie konkurencyjności firmy na rynku usług restauracyjno-hotelarskich w tym turystycznych; uzyskanie większych dochodów i utworzenie dodatkowych 2 miejsc pracy; poszerzenie i podniesienie zakresu oraz jakości świadczonych usług, poprzez rozbudowę sal restauracyjno-konferencyjnych (sala bankietowa i restauracyjna o 80 i 60 dodatkowych miejsc), w tym w zakresie rekreacji (2 tory bowlingowe i pokój zabaw dla dzieci); zwiększenie wykorzystania potencjału usługowego firmy.

Planowane/Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 2 etaty, liczba planowanych do utrzymania miejsc pracy - 13,5 etatów.

Beneficjent: Bar Restauracja „U CHŁOPA” Lucyna Gniecka, Przemysław Gniecki.

Całkowita wartość projektu 519 408,71 zł, w tym wartość uzyskanego dofinansowania ze środków EFRROW 252 000,00 zł

Wczytywanie strony... Proszę czekać...